Najróżniejsi eksperci
przewidują wszędzie,
Co stać się może
jeśli wojna będzie.

Czy nam nie grozi
jakiś konflikt zbrojny,
Co mamy robić
na wypadek wojny…

kamasze

Pytają specjaliści
Snując
strategiczne plany
czy kraj do wojny
jest przygotowany.

Dziś…
jeśli wojna przyjdzie
takie przyniesie zniszczenie,
że w końcu się zamieni
w walkę  na kamienie…

 

Dziś jest broń
która wszystko
niszczy i zabija.

Jeśli użyją…
nie będzie
skąd ułamać
kija!

Lepiej zawczasu
użyć różańcowej broni
i błagać Boga…
Aby nas uchronił…

 

Zwycięstwa różańcowe