*Ulotka w barwach tolerancji

tudzież czapeczki Pani Profesor

 

Mamy wolność sumienia.
A jakże! Rodacy!
Kto przyzna się do wiary,
ten wyleci z pracy!

Mamy też wolność słowa!
Ona nic nie zmienia,
lecz  po  postu  wynika
z wolności sumienia!

Na czym ta wolność polega?
Właśnie na tym, że
niektórym wszystko wolno,
a innym – wcale nie.

Tolerancji nie można
pojmować naiwnie!
Więc jednym wszystko wolno,
a  innym – wręcz przeciwnie.

To zasada, o której
wie każdy mazepa
Tolerancja jest prosta:

Jak konstrukcja cepa.

itd…
itd… 

 

… i jeszcze o tym, dlaczego fanatykom warto wyrywać cep.