Trybunał Konstytucyjny
to ostateczna instancja.
Jedyna i najwyższa
praworządności gwarancja.

Wiadomo nie od dzisiaj!
Tę prawdę każdy zna:
ostatnie słowo

we wszystkim
należy do TK.
Więc nawet na milimetr
nie ustąpi w sporze,
bo ostatecznej instancji
nic zastąpić nie może.

nie ustąpię

Bo Sędzia Trybunału
Konstytucyjnego

To skład orzekający

Sądu Ostatecznego!

Przewodniczący składu orzekającego

Przewodniczący składu orzekającego

 

Obrazek wyróżniający: Ostateczna Instancja