Przez wieki powtarzano
za starożytnymi,
że „Czasy się zmieniają
i my się zmieniamy,
wraz z nimi”.

Dziś mało kto powtarza…
Pewnie z tej przyczyny,
że już tylko nieliczni
uczą się łaciny.

Teraz,
żeby pamiętać,
że czasy się zmieniają,
wszyscy
dwa razy w roku
zegarki przestawiają.

Tak mamy robić!

I koniec.

Bo się opłaca,
rzekomo.
Tylko że w czym i komu,
właściwie…
nie wiadomo.

sens

 

 

Żeby współczesny człowiek
mógł być w pełni szczęśliwy,
także w tym względzie mieć musi
stosowne dyrektywy!

Władza nad nami czuwa
i wciąż pilnuje nas
dlatego na komendę
zmieniamy nawet czas!

Mamy  odruchy Pawłowa.
A wcale tak być nie musi.
Bo nikt się już  tak nie wygłupia
w Rosji
i na Białorusi.

Zapamiętajcie sobie:
Jaki tam „czas zimowy”!
Przecież to dla nas normalny
słoneczny czas strefowy!

 

Zyski ze zmiany czasu są iluzoryczne