Jeżeli chcemy sprawdzić
co i gdzie się zmienia
trzeba w tym celu wybrać
układ odniesienia.

 

NATO UKŁAD WARSZAWSKI

Praktyczna obserwacja
potwierdza teorię:
że każdy ruch
posiada
jakąś

trajektorię.

Do opisania ruchu
w fizyce tak bywa
Najczęściej służy linia
prosta albo krzywa.

 

FRAME

Czy ruch jest jednostajny?
Zmienny?
Przyspieszony?
Jakie siły działają?
Gdzie? Jak?
Z której strony?

Skoro się nasuwają
pytania
tak liczne…
To oby to nie były
krzywe balistyczne.

armatka