Spróbujmy zrozumieć
czemu
człowiek na stanowisku,
tak upodobał sobie
„Bydło na pastwisku”.

We współczesnej hodowli

najczęściej tak to bywa,
że bydło ciągle prądem
po ogonie obrywa.

krowy drut

Przyjmijcie do wiadomości
jeżeli jeszcze  nie wiecie:
Bydła, takiego jak u nas
nie ma
nigdzie na świecie!

Tu nawet krowy  są wolne…

Na łonie przyrody
zażywają
nieznanej gdzie indziej
swobody!

Co krowie po nowocześnie
wyposażonej oborze
skoro zielonej trawy
i nieba
zobaczyć nie może?

Tu,

w Polsce
wie, czym jest WOLNOŚĆ
nawet bydło i drób!

Dlatego i nam nie wystarcza

klatka

i pełny żłób!

krowy

Wieś w malarstwie polskim