To się w głowie nie mieści!
O pomstę do nieba woła,
że Psalm trzydziesty trzeci
zabrzmi we wszystkich kościołach…
Kler uknuł straszny spisek,
to rzecz niesłychana!
Przecież cisza wyborcza
zostanie złamana…

Wszak zabrzmi:
„Pan miłuje prawo i sprawiedliwość”
obrażając neutralność
i świecką wrażliwość…

To musi być intryga
i jakaś podła zmowa,
że będą wyśpiewywać
dokładnie takie słowa!

Ani chybi,
mieszkańcy miasteczek i wiosek
wyciągną przy okazji
bardzo słuszny wniosek:

Król Dawid,
słynny psalmista,
(razem z całym dworem)
Nie przyzna się do spisku…
Bo został
pisiorem…

Konteksty:

 

Dociekania dziennikarskie: https://tysol.pl/a25041-Dziennikarka-Superstacji-na-konferencji-PKW-pytala-czy-Psalm-33-jest-naruszeniem-ciszy-wyborczej

 

 

A tu macie „Psałterz Dawidów” przekładania Iana Kochanowskiego: