Przed wieczerzą wigilijną
Bierzemy opłatek w ręce
Na pamiątkę, że Dzieciątko
Narodziło się w stajence.

Nie w pałacu, lecz w ubóstwie,
Nie w komnatach, ale w żłobie…
Bóg, co stajnią nie pogardził
Chce zamieszkać także w Tobie.

Ten sam Jezus, który z nami
Na zawsze pozostał w chlebie
Gdy otworzysz przed Nim serce
Przyjdzie także i do Ciebie!

Jak obyczaj każe stary
Według ojców naszych wiary
Chcemy złożyć wam życzenia
Z dniem Bożego Narodzenia.

Niech ta gwiazdka betlejemska,
Która lśni pośrodku nieba
Dziś każdemu przypomina,
że Betlejem to Dom Chleba!

Pójdźmy wszyscy do stajenki,
jak co roku, w noc grudniową
Pamiętając, że w Betlejem
„Na początku było Słowo”!