Nasuwa się bez przerwy
skojarzeń bez liku…
Jedne z dzisiejszych czasów,
a inne…
z antyku…

Spróbujmy wobec tego
porównać epoki obie:

„Wiem, że nic nie wiem”.
Mówił Sokrates o sobie…

„Scio me nihil scire…”
A dziś?
Co powiedzą?

Tak już jest…

W naszych czasach
„Wszyscy
wszystko wiedzą”.

Bo kto zjadł wszystkie rozumy,
i tyle
oleju w głowie ma,
że sięga pod sam dekiel…
…ten na wszystkim się zna…

Cóż…
Wiele się zmieniło
od starożytności…
Jak wschód od zachodu
odległej
…od nowoczesności…