Kto w „głosie niepokoju”
ma udział tak liczny?
Zauważmy, że właśnie
świat demokratyczny.

Nie należy go mylić
z całą resztą świata!
(Zwłaszcza kiedy w Strasburgu
toczy się debata).

A świat demokratyczny
wnet poszedł za ciosem
jak jeden mąż
przemówił
zgodnie
jednym głosem

Takiej jednomyślności
jeszcze świat nie widział.

Może nam Państwo zdradzą
skąd przyszedł ten…
…przydział?

Proszę wybaczyć, jeśli

dociekliwa będę…

Kto tu był dyrygentem?

Kto wydał…

Komendę?